جید سبز محصول بالا
جید سبز محصول بالا
Pangaia Jade Green Crop Top shirt
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، جید سبز محصول بالا
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، جید سبز محصول بالا
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، Pangaia Jade Green Crop Top shirt

جید سبز محصول بالا

قیمت عادی
$110.00
قیمت فروش
$110.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
حمل دریایی محاسبه شده در هنگام پرداخت.

تی شرت آلی پنبه

 پنبه آلی
 رنگ سازگار با محیط زیست

 

این رنگ نام تجاری از The Beak از Toucan Banked، یک پرنده جنگل بسیار اجتماعی گرمسیری است که به ندرت به تنهایی دیده می شود. آنها در گروه ها در یک ساختار خانواده زندگی می کنند. جالب توجه است، Toucan Keel-Billed پنج مورد از هفت رنگ نام تجاری را نیز ورزش می کند پنگویا.