نسخه محدود خشخاش قرمز مایل به قرمز
نسخه محدود خشخاش قرمز مایل به قرمز
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، نسخه محدود خشخاش قرمز مایل به قرمز
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، نسخه محدود خشخاش قرمز مایل به قرمز

نسخه محدود خشخاش قرمز مایل به قرمز

قیمت عادی
$250.00
قیمت فروش
$250.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
حمل دریایی محاسبه شده در هنگام پرداخت.

شلوار بلند بلند سبک وزن

 پنبه آلی
 مواد بازیافت شده
 رنگ سازگار با محیط زیست
خشخاش قرمز یکی از دست پر از رنگ بود که Pangaia با دادن تنها یک زمان خرید 24 ساعته، پس از آن ناپدید شد. یکی از تعداد کمی از آنها بخشی از این مجموعه گمراه کننده باشد.