سرعت تی شرت - خاکستری

سرعت تی شرت - خاکستری

قیمت عادی
$35.00
قیمت فروش
$35.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
حمل دریایی محاسبه شده در هنگام پرداخت.

گام به قلب

درست مثل در حال اجرا، این تی شرت ساده اما کامل است. تی شرت سرعت تی شرت کامل به طور خاص برای اجرا است. با یک Gusset زیرزمینی برای تهویه، جزئیات بازتابنده و شکل مناسب باریک با مهر و موم تسمه لاک پشت، اجرا می شود، اجرا می شود فقط کمی بهتر است. این فاصله را برای شما انجام نخواهد داد، اما اطمینان حاصل خواهد کرد که هر مرحله از راه راحت است.

- تی شرت در حال اجرا
- آستین Raglan
- یقه گرد
- مش Gusset تحت بازو
- جزئیات جوش کانتور
- گرافیک بازتابنده به عقب
- لوگوی حرارتی انعکاسی به قفسه سینه