جید سبز سست
جید سبز سست
جید سبز سست
جید سبز سست
جید سبز سست
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، جید سبز سست
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، جید سبز سست
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، جید سبز سست
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، جید سبز سست
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، جید سبز سست

جید سبز سست

قیمت عادی
$290.00
قیمت فروش
$290.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
حمل دریایی محاسبه شده در هنگام پرداخت.

پنبه آلی پنبه شل

 پنبه آلی
 رنگ سازگار با محیط زیست

Pangaia این hoodie شل را با استفاده از 100٪ پنبه ارگانیک گواهی شده ایجاد کرد. احساس پارچه شبیه به "تری فرانسوی" است. این نور، تنفس و نرم بر روی پوست است. مناسب بسیار آرام است با شل شل، خام. این سبز جید سبز با استفاده از رنگ های سازگار با محیط زیست و یک سیستم آب بازیافتی ایجاد شد.