کت و شلوار خاکی
کت و شلوار خاکی
کت و شلوار خاکی
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، کت و شلوار خاکی
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، کت و شلوار خاکی
  • بارگیری تصویر در نمایشگر گالری ، کت و شلوار خاکی

کت و شلوار خاکی

قیمت عادی
$510.00
قیمت فروش
$510.00
قیمت عادی
فروخته شده
قیمت واحد
مطابق 
حمل دریایی محاسبه شده در هنگام پرداخت.

سبک وزن بازیافت کت و شلوار مسیر پنبه

 پنبه آلی
 مواد بازیافتی
 رنگ سازگار با محیط زیست

Pangaia. kgmایجاد این پیراهن تولستوی تابستان تنفس و شلوار با استفاده از ترکیبی از پنبه بازیافت و آلی. پارچه سبک وزن است ، شبیه به "تری فرانسوی". این رنگ خاکی با استفاده از رنگ های سازگار با محیط زیست و یک سیستم آب بازیافت شده ایجاد شد.